Ağustos 2020 Vergi Takvimi
AYİLK TARİHSON TARİHKONU
AĞUSTOS01/07/202004/08/2020Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 01/07/202004/08/2020Haziran 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/07/202004/08/2020Haziran 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/07/202004/08/2020Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/07/202004/08/2020Birinci Dönem (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödemesi
 01/07/202004/08/2020Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/05/202004/08/2020Nisan 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 01/07/202004/08/20207143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
 01/02/202004/08/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
 01/03/202004/08/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
 01/07/202004/08/20202019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 01/07/202004/08/2020Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 01/07/202004/08/2020Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202010/08/202016-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 04/08/202012/08/202016-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 01/08/202017/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202017/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202017/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202017/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202017/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202017/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 01/08/202017/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 01/08/202017/08/20202020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202017/08/20202020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202020/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202020/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202020/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202020/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 01/08/202020/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202020/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 17/08/202025/08/20201-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 16/08/202025/08/20201-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202026/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202026/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202026/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202031/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/06/202031/08/2020Mayıs 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 01/07/202031/08/2020Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunanların Nisan-Mayıs-Haziran/2020 Dönemlerine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 01/08/202031/08/2020Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 01/08/202031/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202031/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/08/202031/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/08/202031/08/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/08/202002/11/2020Temmuz 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 
Her Hakkı Saklıdır © A-1 YMM Web Tasarım: AdaNET