Kurumsal Risk Yönetimi

1. Kurumların stratejik hedeflerine ulaşmasında risklerin erken belirlenmesi ve karar alma   mekanizmasının kurumsal risk göstergelerine göre şekillendirilmesi

2. Kurumsal risk yönetimi danışmanlık hizmetleri kapsamında ilgili kurumların anahtar risk göstergelerinin belirlenmesi ve raporlaması

3. Kurumların riskten korunma stratejilerinin geliştirilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması
 
Her Hakkı Saklıdır © A-1 YMM Web Tasarım: AdaNET