Yayınlarımız
Yayınlarımız

1. Finansman, Faktoring ve Finansal Kiralama Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları, Uygulayacakları Tek Düzen Hesap Planı, Alacakları İçin Ayıracakları Karşılıklar ve Risk İşlemlerine İlişkin Düzenleme

2. Sermaye Piyasasında Denetim Standardları

3. Bankalarda Denetim Standardları

4. Türkiye Finansal Raporlama Standardları

5. Sermaye Piyasasında Muhasebe Standardları

6. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu açıklamaları

(Not: Yayınlarımızdan yararlanmak isteyenler ücret karşılığında

          Şirketimizden temin edebilirler.)

 

Vergi Denetimi

1.  Gelir Vergisine tabi mükelleflerin tam tasdik işlemleri

2. Kurumlar Vergisine tabi mükelleflerin tam tasdik işlemleri

3. Katma Değer Vergisi İadesi tasdik işlemleri

4. Diğer vergi beyannamelerinin tasdik işlemleri

5. Vergi hukuku yönünden özel denetimler

6.İç denetim ve yapılanma analizi

7. Şirket değerlemesi ve risk analizi

8. Revizyon çalışmaları

 

Bağımsız Denetim

1. KGK'nun çıkardığı Bağımsız Denetim Standartları

2. Kurumlara yönelik,

    -Özel muhasebe 

    -Finansal raporlama ve

    -Denetim ile ilgili eğitim hizmetleri
 
Her Hakkı Saklıdır © A-1 YMM Web Tasarım: AdaNET