7186 sayılı Kanun uyarınca Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Duyuru

19 Temmuz 2019 tarihli ve mükerrer 30836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7186 sayılı Kanunun 17'nci maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununa Geçici Madde 32 eklenmiştir. Eklenen bu Geçici Madde ile,

Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçluların, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak amacıyla, yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilmesine imkan tanındı.

Bu madde 19.7.2019’dan itibaren iki yıl süre ile uygulanacaktır.

Yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti ve yeniden yapılandırmanın uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirmenin yapılması konusunda bağımsız denetim kuruluşlarına yetki verilmiştir.
 
Her Hakkı Saklıdır © A-1 YMM Web Tasarım: AdaNET