Aralık 2019 Vergi Takvimi
AYİLK TARİHSON TARİHKONU
ARALIK01/11/201902/12/20197020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
 01/11/201902/12/20197143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
 01/11/201902/12/20192018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
 01/11/201902/12/2019Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 01/11/201902/12/20192019 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 01/11/201902/12/20192019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
 01/11/201902/12/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/11/201902/12/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlkişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/11/201902/12/2019Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/11/201902/12/20196736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
 01/12/201910/12/201916-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201910/12/201916-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 01/12/201916/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201916/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201916/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201916/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201916/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201916/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 01/12/201916/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 01/12/201920/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201920/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201920/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201920/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201920/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 01/12/201920/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 16/12/201924/12/20191-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 16/12/201925/12/20191-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201926/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201926/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201926/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201931/12/20192018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
 01/12/201931/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/12/201931/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/12/201931/12/2019Kasım 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/12/201931/12/20192020 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki 
Her Hakkı Saklıdır © A-1 YMM Web Tasarım: AdaNET