Eylül 2019 Vergi Takvimi
AYİLK TARİHSON TARİHKONU
EYLÜL01/08/2019 02/09/2019 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 01/08/2019 02/09/2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/08/2019 02/09/2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/08/2019 02/09/2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/2019 10/09/2019 16-31 Ağustos 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/2019 10/09/2019 16-31 Ağustos 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 01/09/2019 16/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/2019 16/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/2019 16/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 01/09/2019 16/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/2019 16/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/2019 16/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 01/09/2019 16/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 01/09/2019 20/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 01/09/2019 20/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/2019 20/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/2019 20/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/2019 20/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/2019 20/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 16/09/2019 24/09/2019 1-15 Eylül 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 16/09/2019 25/09/2019 1-15 Eylül 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/2019 26/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/2019 26/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
 01/09/2019 26/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/2019 30/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/09/2019 30/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/09/2019 30/09/2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/09/2019 30/09/2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
 01/09/2019 30/09/2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
 01/09/2019 30/09/2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi 
Her Hakkı Saklıdır © A-1 YMM Web Tasarım: AdaNET