Mayıs 2018 Vergi Takvimi
AYİLK TARİHSON TARİHKONU
MAYIS01/05/201810/05/201816-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/05/201810/05/201816-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/05/201814/05/20182018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 01/05/201814/05/20182018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
 01/05/201815/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/05/201815/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/05/201815/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 01/05/201815/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/05/201815/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/05/201815/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 01/05/201815/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 01/05/201817/05/20182018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 01/05/201817/05/20182018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
 01/05/201821/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/05/201821/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/05/201821/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/05/201821/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/05/201821/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 01/05/201821/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/05/201823/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 01/05/201823/05/2018GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
 01/05/201823/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 01/05/201824/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 16/05/201824/05/20181-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 16/05/201825/05/20181-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 01/05/201828/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 01/05/201828/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 01/05/201828/05/2018GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
 01/05/201828/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 01/05/201831/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/05/201831/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/05/201831/05/2018Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
 01/05/201831/05/2018Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
 01/05/201831/05/20186736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
 01/05/201831/05/20187020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
 01/03/201831/05/20182018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
 01/03/201831/05/20182018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
 01/03/201831/05/20182018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 01/04/201831/05/20182017 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)
 01/03/201831/05/20182018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
 01/05/201831/05/20182017 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)
 01/05/201831/05/2018Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 01/05/201831/05/2018Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
 01/05/201831/05/2018Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 
Her Hakkı Saklıdır © A-1 YMM Web Tasarım: AdaNET