Nisan 2018 Vergi Takvimi
AYİLK TARİHSON TARİHKONU
NİSAN01/03/201802/04/20182017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
 01/03/201802/04/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/03/201802/04/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/03/201802/04/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201802/04/20186736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
 01/03/201802/04/20187020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
 01/04/201810/04/201816-31 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/04/201810/04/201816-31 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201816/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201816/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201816/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201816/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201816/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201816/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 01/04/201816/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 01/04/201820/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201820/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201820/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201820/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 01/04/201820/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201820/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201824/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 01/04/201824/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 01/04/201824/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 01/04/201824/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 01/04/201824/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 01/04/201824/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 16/04/201825/04/20181-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/04/201825/04/20182017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 16/04/201825/04/20181-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201825/04/2018Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
 01/04/201825/04/2018Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
 01/04/201826/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 01/04/201826/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 01/04/201826/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 01/04/201826/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 01/04/201826/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 01/04/201826/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 01/04/201830/04/20182017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
 01/04/201830/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/04/201830/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/04/201830/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/04/201831/05/20182017 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında) 
Her Hakkı Saklıdır © A-1 YMM Web Tasarım: AdaNET