Mart 2018 Vergi Takvimi
AYİLK TARİHSON TARİHKONU
MART01/03/201809/03/201816-28 Şubat 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/03/201812/03/201816-28 Şubat 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201815/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201815/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201815/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201815/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201815/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201815/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 01/03/201815/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 01/03/201820/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201820/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201820/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201820/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201820/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201820/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 01/03/201823/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 01/03/201823/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 01/03/201826/03/20182017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 01/03/201826/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201826/03/2018GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
 16/03/201826/03/20181-15 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 16/03/201826/03/20181-15 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201826/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 01/03/201826/03/2018Şubat 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 01/03/201802/04/20187020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
 01/03/201802/04/20182017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
 01/03/201802/04/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/03/201802/04/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/03/201802/04/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/03/201802/04/20186736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
 01/03/201831/05/20182018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 01/03/201831/05/20182018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
 01/03/201831/05/20182018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
 01/03/201831/05/20182018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında) 
Her Hakkı Saklıdır © A-1 YMM Web Tasarım: AdaNET