Ocak 2019 Vergi Takvimi
AYİLK TARİHSON TARİHKONU
OCAK01/01/2019 10/01/2019 16-31 Aralık 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/01/2019 10/01/2019 16-31 Aralık 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 01/01/2019 15/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 01/01/2019 15/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamülleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/01/2019 15/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/01/2019 15/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 01/01/2019 15/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/01/2019 15/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/01/2019 15/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 01/01/2019 21/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/01/2019 21/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/01/2019 21/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/01/2019 21/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 01/01/2019 21/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/01/2019 21/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/01/2019 23/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 01/01/2019 23/01/2019 Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 01/01/2019 23/01/2019 Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 01/01/2019 23/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 01/01/2019 24/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 01/01/2019 24/01/2019 Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 16/01/2019 24/01/2019 1-15 Ocak 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 16/01/2019 25/01/2019 1-15 Ocak 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/01/2019 28/01/2019 Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 01/01/2019 28/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 01/01/2019 28/01/2019 Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 01/01/2019 28/01/2019 Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 01/01/2019 28/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 01/01/2019 28/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 01/01/2019 31/01/2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 01/01/2019 31/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/01/2019 31/01/2019 Yıllık Harçların Ödemesi
 01/01/2019 31/01/2019 2018 Yılında Kullanılan Defterlerin 2019 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
 01/01/2019 31/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/01/2019 31/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/01/2019 31/01/2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
 01/01/2019 31/01/2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi 
Her Hakkı Saklıdır © A-1 YMM Web Tasarım: AdaNET