Kasım 2016 Vergi Takvimi
AYİLK TARİHSON TARİHKONU
KASIM01/11/201609/11/201616-31 Ekim 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/11/201610/11/201616-31 Ekim 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201614/11/20162016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/11/201614/11/20162016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/11/201615/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201615/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201615/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/11/201615/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201615/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/11/201615/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201617/11/20162016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/11/201617/11/20162016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/11/201621/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201621/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201621/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201621/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/11/201621/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201621/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201623/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/11/201623/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/11/201624/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/11/201624/11/20161-15 Kasım 2016 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/11/201625/11/20161-15 Kasım 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/11/201628/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/11/201628/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/11/201628/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/11/201630/11/2016Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
01/11/201630/11/2016Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/201630/11/20162016 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/201630/11/20162016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/201630/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/201630/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/11/201630/11/2016Ekim 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 
Her Hakkı Saklıdır © A-1 YMM Web Tasarım: AdaNET