Temmuz 2016 Vergi Takvimi
AYİLK TARİHSON TARİHKONU
TEMMUZ01/07/201614/07/201616-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/07/201615/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/07/201620/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/201620/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/07/201620/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/201620/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
18/07/201626/07/20161-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/07/201627/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
01/07/201627/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
01/07/201627/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı
18/07/201627/07/20161-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
01/07/201627/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/201627/07/2016Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/07/201627/07/2016Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/201627/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/07/201627/07/2016Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/07/201627/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı
01/07/201627/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı
01/07/201627/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/07/201627/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı
01/07/201627/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
01/07/201627/07/201616-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
01/07/201629/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
01/07/201629/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Ödemesi
18/07/201629/07/20161-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
01/07/201629/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/07/201629/07/2016Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/07/201629/07/2016Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/07/201629/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/201629/07/2016Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/201629/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Ödemesi
01/07/201629/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Ödemesi
01/07/201629/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/07/201629/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Ödemesi
01/07/201629/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
01/07/201629/07/201616-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
01/07/201629/07/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
01/07/201601/08/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/07/201601/08/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/07/201601/08/20162015 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/201601/08/2016Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/201601/08/2016Haziran 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
Her Hakkı Saklıdır © A-1 YMM Web Tasarım: AdaNET