Mayıs 2016 Vergi Takvimi
AYİLK TARİHSON TARİHKONU
MAYIS01/04/201602/05/20162015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
01/04/201602/05/20162015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
01/04/201602/05/2016Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/201602/05/2016Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/201602/05/2016Mart 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201602/05/20166552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 9. taksit ödemesi
01/05/201610/05/201616-30 Nisan 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201610/05/201616-30 Nisan 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/05/201616/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/05/201616/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201616/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201616/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/05/201616/05/20162016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/05/201616/05/20162016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/05/201616/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201616/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201617/05/20162016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/05/201617/05/20162016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/05/201620/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201620/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201620/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201620/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/05/201620/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201620/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201623/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/05/201623/05/2016GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
01/05/201623/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/05/201624/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/05/201625/05/20161-15 Mayıs 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
16/05/201625/05/20161-15 Mayıs 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/05/201626/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/05/201626/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/05/201626/05/2016GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
01/05/201626/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/03/201631/05/20162016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
01/03/201631/05/20162016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
01/04/201631/05/20162015 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında)
01/03/201631/05/20162016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/05/201631/05/2016Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
02/05/201631/05/20162015 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında)
01/05/201631/05/2016Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
01/03/201631/05/20162016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/05/201631/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/05/201631/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/05/201631/05/2016Nisan 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/201631/05/2016Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
01/05/201631/05/2016Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi 
Her Hakkı Saklıdır © A-1 YMM Web Tasarım: AdaNET