Mart 2016 Vergi Takvimi
AYİLK TARİHSON TARİHKONU
MART01/03/201609/03/201616-29 Şubat 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/201610/03/201616-29 Şubat 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/201615/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/201615/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/201615/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/03/201615/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/201615/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/201615/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/03/201621/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/201621/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/03/201621/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/201621/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/201621/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/201621/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/201623/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/03/201623/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/03/201624/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/03/201624/03/20161-15 Mart 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/201625/03/20162015 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
01/03/201625/03/2016GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
16/03/201625/03/20161-15 Mart 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/03/201628/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/03/201628/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/03/201628/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/03/201631/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/03/201631/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/03/201631/03/2016Şubat 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/201631/03/20162015 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/201631/03/20162015 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
01/03/201631/05/20162016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/03/201631/05/20162016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
01/03/201631/05/20162016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/201631/05/20162016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında) 
Her Hakkı Saklıdır © A-1 YMM Web Tasarım: AdaNET