Ocak 2016 Vergi Takvimi
AYİLK TARİHSON TARİHKONU
OCAK01/01/201611/01/201616-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201612/01/201616-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/01/201615/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201615/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/01/201615/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201615/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201615/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/01/201615/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201620/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201620/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201620/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201620/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/01/201620/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201620/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201625/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/01/201625/01/2016Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
18/01/201625/01/20161-15 Ocak 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201625/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/201625/01/2016Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/201625/01/2016Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/201625/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/01/201626/01/2016Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/01/201626/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/01/201626/01/2016Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/201626/01/2016Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/01/201626/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
18/01/201626/01/20161-15 Ocak 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/01/201626/01/2016Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/01/201601/02/20162016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/01/201601/02/2016Yıllık Harçların Ödemesi
01/01/201601/02/2016Aralık 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201601/02/20162015 Yılında Kullanılan Defterlerin 2016 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01/01/201601/02/2016Aralık 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/01/201601/02/2016Aralık 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 
Her Hakkı Saklıdır © A-1 YMM Web Tasarım: AdaNET