Hukuk Hizmetleri

Vergi İhtilafları ve Vergi Davalarına Yönelik Hizmetler

  1. Vergi incelemeleri sırasında danışmanlık ve görüş bildirme
  2. Uzlaşma toplantılarına iştirak

 Ticaret Kanunu Kapsamında Verilen Hizmetler

  1. Şirket kuruluşları, şirketlerin birleşme, bölünme, tasfiye ve nev’i değişikliklerine ilişkin danışmanlık hizmetleri
  2. Anonim şirketlerin genel kurulları, sermaye artışları, sermaye azalışları, anasözleşme tadilleri vb. konularda danışmanlık sunulması  
  3. Şirketlerin dış ilişkileri ve bu konuda karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda danışmanlık verilmesi
  4. Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalara danışmanlık sunulması
  5. Şirketlerin ihtiyaç duydukları konularda sözleşme ve öneri hazırlanması
  6. Yabancı sermaye konusunda danışmanlık hizmetleri
  7. Yabancıların Türkiye’de çalışmalarına ilişkin danışmanlık sağlanması
  8. Sosyal Güvenlik ve İş Yasaları konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi 
Her Hakkı Saklıdır © A-1 YMM Web Tasarım: AdaNET